GEORADAR er det tætteste man kan komme på at “se” ned i jorden.

Du kan fx måle tykkelsen af asfalt og grus i en vejbelægning – hurtigt, billigt og nøjagtigt. Samtidig kan du få beregnet arealer og volumener af både asfalt og grus.

Men du kan bruge georadar til en masse andet: lokalisering af blød bund, arkæologi, fundamenter, ledninger og meget andet.

Læs mere på bloggen…

 

KALKSTABILISERING er en fantastisk måde at forbedre råjord, der ellers ville blive kasseret:

• jordens bæreevne forbedres øjeblikkeligt og markant

• jorden bliver langt mindre følsom for nedbør således at arbejdernes fremdrift i marken i langt større grad kan sikres, da der kan køres på den stabiliserede jord

• jorden bliver stort set sætningsfri, selv ved indbygning i store højder

• man sparer penge, grusressourcer og transport ved ikke at skulle køre jorden bort og udskifte den med sand/grus

 

KRAVHÅNDTERING

Håndtering af krav fra entreprenører kan foregå på mange måder.

Alle offentlige virksomheder har en rygepolitik. Men hvor mange offentlige bygherrer har en politik for håndtering af krav fra entreprenører?

Specielt som stor kommunal / statslig bygherre, burde det være afgørende at have en skriftlig ”politik” for, hvorledes krav fra entreprenører håndteres: hvornår indgår man forlig, får man løbende afklaret kravene eller skubber man dem foran sig indtil slutopgørelsen?

Læs mere om “Politik for kravhåndtering

 

AKTUELLE TEMAER
Overalt i landet efterspørges der flere cykelstier. Men selv om cykeltransport er grøn, er cykelstier – også miljømæssigt – sorte. HELT sorte. Læs her, hvordan du kan projektere en bæredygtig cykelstibelægning til den halve pris ved at benytte genbrugsprodukter og spare på asfalten. Samtidig sparer du masser af grusressourcer og CO2.

 

Nedsivningsveje med “omvendt” dræn, er et nyt værktøj i kassen med LAR-løsninger og et stærkt alternativ til permeable belægninger.

Man undgår ulemperne ved permeable belægninger i form af blandt andet reduceret levetid og tilstopning, men opnår samme fordele som for en traditionel belægning. 

 

Nej, dette er IKKE verdens længste bane coke! Men som vejmand, kan man alligevel blive helt “høj” af resultatet: fra snot til godt på mindre end 24 timer. På så kort tid ændrer kalk din jord fra noget en larvebåndsdozer kører fast i, til noget du kan køre på med din bil! Men der er alligevel meget man som bygherre skal være opmærksom på.

Læs mere på bloggen...   Læs mere på bloggen...   Læs mere på bloggen...