GEORADAR er det tætteste man kan komme på at “se” ned i jorden.

Du kan fx måle tykkelsen af asfalt og grus i en vejbelægning – hurtigt, billigt og nøjagtigt. Samtidig kan du få beregnet arealer og volumener af både asfalt og grus.

Men du kan bruge georadar til en masse andet: lokalisering af blød bund, arkæologi, fundamenter, ledninger og meget andet.

Læs mere på bloggen…

 

KALKSTABILISERING er en fantastisk måde at forbedre råjord, der ellers ville blive kasseret:

• jordens bæreevne forbedres øjeblikkeligt og markant

• jorden bliver langt mindre følsom for nedbør således at arbejdernes fremdrift i marken i langt større grad kan sikres, da der kan køres på den stabiliserede jord

• jorden bliver stort set sætningsfri, selv ved indbygning i store højder

• man sparer penge, grusressourcer og transport ved ikke at skulle køre jorden bort og udskifte den med sand/grus

 

KRAVHÅNDTERING

Håndtering af krav fra entreprenører kan foregå på mange måder.

Alle offentlige virksomheder har en rygepolitik. Men hvor mange offentlige bygherrer har en politik for håndtering af krav fra entreprenører?

Specielt som stor kommunal / statslig bygherre, burde det være afgørende at have en skriftlig ”politik” for, hvorledes krav fra entreprenører håndteres: hvornår indgår man forlig, får man løbende afklaret kravene eller skubber man dem foran sig indtil slutopgørelsen?

Læs mere om “Politik for kravhåndtering

 

AKTUELLE TEMAER
Nej, dette er IKKE verdens længste bane coke! Men som vejmand, kan man alligevel blive helt “høj” af resultatet: fra snot til godt på mindre end 24 timer. På så kort tid ændrer kalk din jord fra noget en larvebåndsdozer kører fast i, til noget du kan køre på med din bil! Men der er alligevel meget man skal være opmærksom på som bygherre.

 

Hvad gør man som bygherre, rådgiver eller entreprenør, når man ikke kan blive enige om betalingen? Eller tidsfristforlængelsen? Eller andre tvister?

Syn & Skøn og voldgift er de muligheder, der er beskrevet i AB 92. Men der findes andre og måske bedre løsninger…

 

Når jeg spørger folk, hvordan de styrer økonomien på deres projekter, begynder de fleste med at fortælle om databaser eller avancerede regneark. Selvom jeg elsker regneark, er økonomistyring andet og mere end regneark: og det begynder altid et helt andet sted!

Læs mere på bloggen...   Læs mere på bloggen...   Læs mere på bloggen...