Om

Y that ? er et enkeltmands rådgivende ingeniørfirma med speciale indenfor vejbygning og anlægsarbejder, herunder bæredygtige materialer, metoder og løsninger.

Jeg er personligt medlem af Ingeniørforeningen Danmark [IDA], Foreningen af Rådgivende Ingeniører [FRI], Dansk Forening for Voldgift, Dansk Forening for Udbudsret og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning “DNNK”. Desuden er jeg af Voldgiftsnævnet udpeget som både faglig voldgiftsdommer og skønsmand.

Det er typisk store professionelle bygherrer som fx Vejdirektoratet og Københavns Kommune jeg har arbejdet for, men jeg rådgiver også andre kommuner, grundejerforeninger og vejlaug i forbindelse med nybygning, ombygning eller vedligeholdelse af deres veje.

Jeg har en bred erfaring indenfor arbejde med bæredygtige materialer, metoder og løsninger (se også “Ydelser” herunder), projektledelse og projektering, tilsynsledelse og fagtilsyn, samt økonomistyring og udarbejdelse af udbudsmateriale. Projekterne har været alt fra motorveje til terminaler og fra pladser til cykelstier.

Foruden erfaringen fra en lang række projekter i Danmark, har jeg også arbejdet i så forskellige lande som Oman, Zimbabwe, Cambodia og Ghana. Ud over at have været nogle fantastiske oplevelser, har det givet en masse viden og erfaring jeg på mange måder kan bruge herhjemme.

Læs mere på siden “Ydelser” og ring eller mail efterfølgende, så kan vi tale om hvad du har brug for og hvordan jeg bedst kan bidrage.

Vis Jan Aagaards LinkedIn-profil Vis Jan Aagaards profil

 

OM


CV

Kontakt mig venligst for fremsendelse af CVCV

 
Ydelser

Rådgivning om bæredygtige materialer og metoder
– Bæredygtige vejbelægninger
– Bæredygtige cykelstibelægninger
– Kalkstabilisering
– Rammed earth (aka stampet lerjord)
– Støjskærm af rammed earth
– Slagger og slaggegrus
– BSM med knust asfalt / – slaggegrus
– Knust asfalt og knust beton
Byggeledelse og fagtilsyn
Projektledelse og fagprojektledelse
Kontraktstyring og økonomistyring
Kravhåndtering
Udbudsmaterialer og KS af udbudsmaterialer
LAR + nedsivningsveje
Georadar
Laserscanning
Rådgivning af grundejerforeninger

Læse mere på siden Ydelser

 
Referencer

Bygherrer
– Vejdirektoratet
– A/S Øresundsforbindelsen
– Københavns Kommune

Rådgivere
– MOE
– Rambøll
– COWI

 Landskabsarkitekter
– Schønherr

Grundejerforeninger
– Grundejerforeningen Godthaab m.fl.
– Vejlauget Håbets Allé
– Haveforeningen Brandhøj