Ydelser

BYGHERRERÅDGIVER FOR ANLÆGSPROJEKTER

Står du med et større eller mindre vej-/anlægsprojekt og søger du et fagtilsyn, en tilsynsleder, en projekteringsleder eller en projektleder – så kan jeg hjælpe dig med opgaven.

Har du brug for hjælp til at udarbejde et udbudsmateriale for dit projekt, så vil jeg også kunne hjælpe. 

Jeg kan også bidrage med at læse KS på det udbudsmateriale I selv eller jeres rådgiver har udarbejdet. Det vil typisk være på udvalgte dele af udbudsmaterialet,  hvor tidsforbruget aftales på forhånd. På den måde får du for få penge en høj grad af sikkerhed mod fejl og mangler i materialet – og dermed større sikkerhed for at budgettet holder.

Jeg kan også komme ud i din organisation og sparre om forskellige faglige emner som fx:
– økonomistyring
– politik og strategi for kravhåndtering
– kalkstabilisering
– brug af georadar og laserscanning før -, under – og efter udførelsen

Læs mere på siden “Om” og ring eller mail efterfølgende, så kan vi tale om hvad du har brug for og hvordan jeg bedst kan bidrage.

 

YDELSER

Kvalitetssikring
Kvalitetssikring er ingen garanti mod fejl. Men ved at bruge nogle få ekstra ressourcer på fx en fokuseret gennemgang af udvalgte fagområder, får man en høj grad af sikkerhed for at informationerne på tegningerne og i SB, SAB, TAG og TBL er korrekte, overensstemmende, tilstrækkelige og éntydige. Således reduceres risikoen for at bygherren vil opleve  ekstraudgifter eller forlængelse af tidsplanen.  Så uanset om du er bygherre, rådgivende ingeniør eller landskabsarkitekt, vil en KS af dit projekt være en rigtig god investering.Traditionelt udføres kvalitetssikring af et projekt "in-house" - men det giver rigtig god mening at ...

Læs mere...
 

Tilsyn og projektledelse
Gennem de fleste af mine år som ingeniør, har jeg arbejdet med både tilsyn og projektering. Enten som fagtilsyn / tilsynsleder eller som projekterende / projektleder. På de fleste af "mine" projekter, har jeg været så heldig at komme ud og føre tilsyn med de projekter jeg har været med til at projektere og sende i udbud.  Foruden at have været rigtig spændende, har det givet mig en uvurderlig feedback på begge områder: jeg har på den direkte måde fået både de gode og de dårlige erfaringer, set hvad der kan lade sig gøre og hvad man ikke skal gentage. Desuden har jeg fået en stor viden og erfaring om, hvordan udbudsmater ...

Læs mere...
 

Politik for kravhåndtering
Alle offentlige virksomheder har en rygepolitik. Men hvor mange offentlige bygherrer har en politik for håndtering af krav fra entreprenører? Specielt som stor kommunal / statslig bygherre, burde det være afgørende at have en skriftlig nedfældet ”politik” for hvorledes krav fra entreprenører håndteres. Hvornår indgår man forlig, får man løbende afklaret kravene eller skubber man dem foran sig indtil slutopgørelsen og hvem i organisationen skal håndtere kravene og hvem skal ikke? Og særlig vigtigt bør det være i organisationer, hvor kravhåndtering udføres af både fastansatte og konsulenter. Har man en politik for kravhå ...

Læs mere...