Ydelser

RÅDGIVER FOR ANLÆGSPROJEKTER

INTRO
Det er typisk store professionelle bygherrer som fx Vejdirektoratet og Københavns Kommune jeg har arbejdet for, men jeg rådgiver også andre kommuner, grundejerforeninger og vejlaug ifm nybygning, ombygning eller vedligeholdelse af deres veje.

Jeg har en bred erfaring indenfor projektledelse og projektering, tilsynsledelse og fagtilsyn, samt økonomistyring og udarbejdelse af udbudsmateriale. Projekterne har været alt fra motorveje til terminaler og fra pladser til cykelstier.

BÆREDYGTIGHED
Gennem mange år har jeg arbejdet med både at udvikle og udbrede kendskabet til bæredygtige materialer og – metoder indenfor vejbygning. Et område der heldigvis er kommet fokus på efter klimaforandringer og ressourcemangel er kommet på dagsordenen i det meste af verden. Jeg har designet “grønne” belægninger for cykelstier og veje og været med til at introducere BSM med slaggegrus. Kalkstabilisering af lerjord for at undgå udskiftning med bundsikringsgrus er også et område jeg har arbejdet meget med. Det samme med nyttiggørelse af slagger, hvor jeg for Vejdirektoratet har været med til at skrive udbudsmaterialet for den største enkelt indbygning af slagger på 250.000 m3 i dæmningerne for den Ny Storstrømsbro. Min seneste interesse er rammed earth aka stampet lerjord. Første projekt er udvikling af en støjskærm i jord sammen med blandt andet Vejdirektoratet, DTU og Region Hovedstaden. Alt dette kan du læse mere om her: Spar penge > tænk bæredygtigt :0) – Ythat

Så er du bygherre og ønsker du at vide mere om mulighederne for at udbyde et projekt med mindst muligt ressourceforbrug (grus, asfalt++) og lavest mulige klimabelastning vil jeg kunne hjælpe.

Er du entreprenør og ønsker hjælp til, hvordan du kan udarbejde det bedste tilbud til et projekt, hvor en af konkurrenceparametrene er lavest mulige klimabelastning, så kan jeg bidrage med afdække muligheder og komme med konkrete løsninger.

UDBUDSMATERIALE OG KVALITETSSIKRING
Har du brug for hjælp til at udarbejde et udbudsmateriale for dit projekt, vil jeg også kunne assistere. Jeg har været med til at udarbejde udbudsmateriale for alt fra en cykelsti til projektet for den Ny Storstrømsbro. Jeg kan også bidrage med at læse KS på det udbudsmateriale I selv eller jeres rådgiver har udarbejdet. Det vil typisk være på udvalgte dele af udbudsmaterialet,  hvor tidsforbruget aftales på forhånd. På den måde får du for få penge en høj grad af sikkerhed mod fejl og mangler i materialet – og dermed større sikkerhed for at både budget og tidsplan holder.

KRAVHÅNDTERING
Har du som bygherre udfordringer med et projekt, hvor du mener at entreprenør eller rådgiver fremsætter uretmæssige krav, vil jeg kunne hjælpe. Dels med min vurdering af berettigelsen af kravene, hvor jeg trække på min baggrund som både fagdommer og skønsmand for Voldgiftsnævnet. Dels med at udarbejde en strategi for håndtering af kravene.

Læse mere nedenfor under “Politik for kravhåndtering”.

SPARRING OM FAGLIGE EMNER
Jeg kan også komme ud i din organisation og sparre om forskellige tekniske – eller administrative emner som fx:
– bæredygtige materialer, metoder og løsninger
– kalkstabilisering
– brug af georadar og laserscanning før -, under – og efter udførelsen
– politik og strategi for kravhåndtering

Læs mere på siden “Om” og ring eller mail efterfølgende, så kan vi tale om hvad du har brug for og hvordan jeg bedst kan bidrage.

 

YDELSER

Politik for kravhåndtering
Alle offentlige virksomheder har en rygepolitik. Men hvor mange offentlige bygherrer har en politik for håndtering af krav fra entreprenører? Specielt som stor kommunal / statslig bygherre, burde det være afgørende at have en skriftlig nedfældet ”politik” for hvorledes krav fra entreprenører håndteres. Hvornår indgår man forlig, får man løbende afklaret kravene eller skubber man dem foran sig indtil slutopgørelsen og hvem i organisationen skal håndtere kravene og hvem skal ikke? Og særlig vigtigt bør det være i organisationer, hvor kravhåndtering udføres af både fastansatte og konsulenter. Har man en politik for kravhå ...

Læs mere...
 

Tilsyn og projektledelse
Gennem de fleste af mine år som ingeniør, har jeg arbejdet med både tilsyn og projektering. Enten som fagtilsyn / tilsynsleder eller som projekterende / projektleder. På de fleste af "mine" projekter, har jeg været så heldig at komme ud og føre tilsyn med de projekter jeg har været med til at projektere og sende i udbud.  Foruden at have været rigtig spændende, har det givet mig en uvurderlig feedback på begge områder: jeg har på den direkte måde fået både de gode og de dårlige erfaringer, set hvad der kan lade sig gøre og hvad man ikke skal gentage. Desuden har jeg fået en stor viden og erfaring om, hvordan udbudsmater ...

Læs mere...
 

Kvalitetssikring
Kvalitetssikring er ingen garanti mod fejl. Men ved at bruge nogle få ekstra ressourcer på fx en fokuseret gennemgang af udvalgte fagområder, får man en høj grad af sikkerhed for at informationerne på tegningerne og i SB, SAB, TAG og TBL er korrekte, overensstemmende, tilstrækkelige og éntydige. Således reduceres risikoen for at bygherren vil opleve  ekstraudgifter eller forlængelse af tidsplanen.  Så uanset om du er bygherre, rådgivende ingeniør eller landskabsarkitekt, vil en KS af dit projekt være en rigtig god investering. Traditionelt udføres kvalitetssikring af et projekt "in-house" - men det giver rigtig god mening ...

Læs mere...