LABOUR BASED ROAD WORKS [1993 + 1996-1997]

IMG_2174

At bygge veje i u-landende efter “Labour Based” konceptet er enormt spændende og mindst lige så tilfredsstillende. Det er i bogstaveligste forstand jordnært, man arbejder sammen med den lokale befolkning og man kan se deres stolthed over det de har været med til at skabe.

I to omgange – i Zimbabwe tilbage i 1993 og i Ghana i 1996-1997 – fik jeg muligheden for at arbejde med LB. Begge gange mens jeg arbejdede for COWI og begge gange på Danida støttede projekter. I Zimbabwe arbejdede jeg gennem nogle måneder på LB-projekter i Mutoko og i Tsholotsho. Her fik jeg en masse viden og erfaring, som jeg fik brug for, da jeg nogle år senere blev projektleder for et stort LB-projekt i Ghana. I samarbejde med Ministry of Roads and Highways – Department of Feeder Roads, skulle vi anlægge ca. 6.000 km grusveje i yderdistrikterne i stort set alle de 10 regioner, Ghana er opdelt i.

De viste fotos er alle fra projektet i Zimbabwe.

HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT MED GODE VEJE UD TIL LANDSBYERNE?
Vejene er på mange måder livsnerven fra landsbyerne og ind til de større byer. Det gælder adgang til fx skoler, hospitaler og indkøb, men ikke mindst adgang til de lokale markeder for at kunne afsætte de landbrugsvarer mv. som produceres i landsbyerne. Nu er det jo ikke sådan, at der ikke er nogen vej i forvejen. Som i Danmark, er vejen startet med en sti og senere et hjulspor, men i u-landene er udviklingen alt for ofte stoppet ved hjulsporet.

IMG_2169_B600B

IMG_2168_B600B

Det betyder, at når det regner – hvad det i perioder gør ofte og meget! – bliver hjulsporet til en gang mudder, hvor biler og busser ikke kan køre. Og der kan gå mange dage efter et regnskyl indtil jorden er tørret så meget at hjulsporet atter bliver farbart.

Når der anlægges en grusvej – som er tilstrækkelig bred og tilstrækkelig stærk til de relativt få lastvogne og busser, der skal køre der – bliver der pludselig adgang til det hele 365 dage om året. Dette gør en kæmpe forskel, både socialt og ikke mindst økonomisk, når afgrøderne ikke længere risikerer at ligge og rådne op fordi vejen er blevet til mudder og der ikke kan komme lastbiler og bringe dem til markedet.

HVAD ER LABOUR BASED?
“Labour Based Road Works” (LB) er modsætningen til vores “Equipment Based Road Works” (EB). Det betyder ikke, at man udelukkende arbejder manuelt, men at man kun bruger maskiner, hvor det økonomisk er for dyrt med arbejdskraft eller, hvor det ikke er muligt at opnå den ønskede kvalitet uden maskiner.

Man bruger typisk traktor til at køre gruset fra grusgraven ud til vejen, da der ofte er langt til der, hvor det gode grus findes:

IMG_2158_B600B

IMG_2166_B600B

På billederne ses grusgraven, hvor gruset hentes fra. Bemærk den store tykkelse af overjord, der er gravet væk for at komme ned til det grus, der kan bruges.

Man vil normalt også bruge tromler til at komprimere både jorden og gruset med, da vejen ellers hurtigt vil blive sporkørt:

IMG_2165_B600B

Resten af arbejderne – som primært består i at udgrave gruset i grusgraven, læsse det på traktoren, grave grøfter til afledning af vand, i det hele taget at etablere vejens længde- og tværprofil og endelig at udlægge og fordele gruset – alt dette udføres med hakke, skovl og trillebør.

IMG_2162_B600B

IMG_2163_B600B

Afhængig af terrænforholdene, er der steder, hvor overfladevandet samler sig i små floder som skal passere på tværs af vejen. Disse steder støber man nogle såkaldte “culverts” hvor vandet ledes under vejen:

IMG_2175_B600B

Hvis arbejdet udføres korrekt, bliver slutresultatet ved LB lige så godt som ved EB. Uanset metode, er det vigtigste at designet er korrekt: at vejen hæves i forhold til det omgivende terræn, at der etableres tilstrækkeligt tværfald på vejen suppleret med langsgående grøfter så vandet kan blive afledt og at der lægges et godt gruslag, som kan tåle trafikken. Det smarte ved designet er, at det jord, der graves ud til grøfter, skovles ind på vejen, hvor det jævnes ud og lægges med et godt tværfald. Vejen bliver på den måde hævet over terrænet og sikret mod vand. Herefter er det – stort set – “bare” at lægge gruset ud, og man har en glimrende vej.

Selvfølgelig er der både teknisk og administrativt en række udfordringer, men trods alt ikke flere, end at LB – under de rigtige betingelser – er et rigtig godt koncept.

HVORFOR LABOUR BASED?
Afhængig af en masse faktorer er LB typisk mellem 10 og 50% billigere end EB. Jo fattigere landene er, jo større er den økonomiske fordel. Men en ting er udførelsesomkostningerne, selv om det altid er rart at få flest kilometer vej for pengene.

En anden ting er den mulighed for beskæftigelse og dermed indtjening som LB giver lokalbefolkningen. De mennesker, der bor langs vejen, får tilbud om at blive ansat til at bygge “deres egen” vej. Vejarbejder flytter sig jo, først nærmer det sig landbyen, så kommer det til landsbyen og endelig er det på vej mod næste landsby. Men så langt de lokale ønsker / har mulighed for at “hænge på”, kan de tjene deres dagløn, ved at arbejde på vejen.

IMG_2161_B600B
Her er det blevet lønnningsdag, og de lokale ansatte står i kø for at få lønnen udbetalt…

IMG_2167_B600B
…og her er det blevet tid til en velfortjent frokostpause

Den positive “bi-effekt” er således, at der kommer flere penge til lokalområdet og at de lokale får et tilhørsforhold til vejen. Det er selvsagt forholdsvis kort tid at selve vejarbejdet varer og at der for lokalsamfundet er gode penge at tjene. Men når vejen er færdig, skal den vedligeholdes, og det bliver nogle af de lokale ansat til. De får typisk en trillebør, en skovl og adgang til grus, hvorefter deres opgave er at holde øje med en strækning af vejen og vedligeholde den, fx ved at lappe huller efter regnskyl. På den måde bidrager vejen også til økonomien i lokalområdet.

DET FÆRDIGE RESULTAT
Første dag med et voldsomt regnvejr kørte vi ud på den færdige vejstrækning og var spændte på at se, hvordan vejen klarede det. Det var lige efter bogen:

IMG_2164

LITTERATUR OM LABOUR BASED KONCEPTET
Hvis du efter denne hurtige introduktion til en af måderne at arbejde med labour based har fået lyst til at læse mere, findes der en mængde litteratur på nettet. Både om det tekniske, men lige så meget om erfaringer og opmærksomhedspunkter i form af evalueringsrapporter. Et godt sted at starte, er på hjemmesiden for International Labour Organisation, ILO:

http://www.ilo.org/Search4/search.do?sitelang=en&locale=en_EN&consumercode=ILOHQ_STELLENT_PUBLIC&searchWhat=labour+based+road+works&searchLanguage=en

God fornøjelse ;0)