UDVIDELSEN AF HOLBÆKMOTORVEJEN [2008 – 2012]

Udvidelsen af Holbækmotorvejen syd om Roskilde, blev gennemført fra foråret 2010 til efteråret 2012, hvor trafikanterne endelig kunne speede op og brede sig ud over de 8 spor på strækningen mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej, og de 6 spor på den øvrige strækning mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest. Som for andre udvidelsesprojekter, var formålet at afhjælpe de store køproblemer i myldretiderne. 

De 11 km motorvej, var opdelt i 4 etaper. Grontmij (nu SWECO) stod for projektering af JVA-arbejderne, mens COWI havde ansvaret for broer, støttevægge og de mange kilometer støjskærme. Claus Bjarrum Arktitekter (nu CORE arkitekter) var tilknyttet som æstetiske rådgivere. Det samlede budget for alle de fire etaper var på ca. 2,2 mia. kr.

M11 - Oversigtskort

Min opgave for Vejdirektoratet i projekteringsfasen var først som fagprojektleder for JVA-arbejderne, senere som fungerende projektleder. I udførelsesfasen var jeg tilknyttet Etape 1 og Etape 2, dels som fagtilsyn, dels som fungerende tilsynsleder. Begge disse entrepriser blev udført af NCC Roads i samarbejde med MJ Ericsson.

Udvidelse set fra bro

Udbudsformen for Etape 1 var temmelig utraditionel. Ikke blot var tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (og ikke blot billigste pris). Men der var indlagt en indledende fase, hvor projektet skulle optimeres. Først derefter blev kontrakten endeligt underskrevet. Helt konkret foregik det ved at entreprenørerne, rådgiverne og bygherren satte sig sammen i en måned hos en af rådgiverne. Her blev projektet gennemgået og forslag til forbedringer – både tekniske, økonomiske og tidsmæssige – blev gennemgået.

Det mest markante forslag gik på at ændre broen over Vesterled fra en traditionel in-situ støbt bro til en bro udført af præfabrikerede betonelementer – i øvrigt leveret af det lokale firma Spæncon. Dette var med til at skære 1 år af udførelsesperioden, på grund af den meget enklere anlægslogistik som også gav færre gener for trafikken:

Spæncoms koncept for de præfabrikerede broelementer

Spæncoms koncept for de præfabrikerede broelementer

Halv bro Vesterled

Endelig blev der introduceret en række incitamentsordninger, herunder for overholdelse af den økonomiske ramme, overholdelse af tidsplanen, forbedret trafikafvikling og arbejdsmiljø.

Alt sammen medvirkende til at entreprisen blev afleveret før tiden og indenfor den aftalte økonomiske ramme.

Er du interesseret i at vide mere om projektet, kan du læse mere på Vejdirektoratets hjemmeside på følgende link:

Vejdirektoratet om M11