FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN [2012->2015]

I sin tale til åbningen 12 juli 2015, fortalte Egedals borgmester Willy R. Eliasen, at han i avisen havde læst at Frederikssundsmotorvejen nu endelig kom til Frederikssund. Sagen var blot, at det var tilbage i 1974! Og så langt er den altså endnu ikke kommet…

Men de første 6 km motorvej fra Ballerupgrenen til aflastning af blandt andet “chokoladekrydset” (vist med blå cirkel på kortet nedenfor) er altså nu udført og indviet. Herunder ombygningen af motorvejskrydset M4 X M12, hvor jeg arbejdede som fagtilsyn for Vejdirektoratet. Motorvejen og krydset er – incl. Tværvej og Smørum Parkvejs forlængelse – alle en del af Etape 2 som vist nedenfor:

 Oversigtskort

Hvornår Etape 3 bliver udført er endnu ikke afklaret. Linjeføringen er fastlagt og strækningen er omfattet af den samlede VVM-rapport. Men Folketinget skal først vedtage projektet og bevilge pengene.

Ombygningen af motorvejskrydset M4 X M12 bestod i at ombygge og udvide motorvejskrydset fra det halve kryds det var før, til et fuldt motorvejskryds incl. 1 km motorvej, som den næste entreprise kunne tilslutte. Projektet indeholdt såvel en ny bro over M12 som en tunnel under den eksisterende M4, hvor trafikken skulle opretholdes imens. Desuden skulle der udføres et nyt stort regnvandsbassin med en pumpestation, da alt vand fra den nye motorvej løber ned i brønde langs vejen og via afvandingsledninger føres til bassinet. Her sedimenterer eventuelle urenheder inden vandet pumpes videre ud i Vadsby Å.

Hvert projekt sine udfordringer. Her var det dels at planlægge arbejdet således at trafikken kunne opretholdes med – stort set – uændret kapacitet. Dels var der i området en del større blødbundsområder, som skulle opgraves og tilfyldes med stabile materialer:

ì

Jordbundsforholdene ændrede sig i det hele taget markant indenfor det forholdsvis begrænsede område. På selve M12 – hvor vi skulle grave 4-5 m ned under terræn – stødte vi på en hård, grå moræneler, som vi med mini-faldlod målte til omkring 350 MPa – et “pænt” stykke over designparameteren på 45 MPa…:

l

Bemærk pilen, der viser den markante grænse mellem den grå-brune dårlige moræneler og den grå meget hårde moræneler

 Vil du se et detaljeret kort over hele Etape 2, så klik på fotoet herunder. Du kan zoome og panorere som du vil:

Ortofoto_Projekt

I sin åbningstale fortalte Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, at han var sikker på, at de tre øvrige tilstedeværende borgmestre – fra Ballerup, Albertslund og Frederikksund –  helt sikkert ville informere ham om, hvorfor motorvejen lige så godt med det samme kunne føres helt til Frederikssund. Men – tilføjede han med et smil – hvis der var én ting han havde lært i politik, så var det, at hvis man gerne ville fortsætte som minister, så skulle man aldrig at afgive løfter i forbindelse med en åbning ;0)

Indvielse-Folkemængde-Reduceret

Et par tusinde mennesker deltog i indvielsen af Etape 2 af Frederikssundsmotorvejen, søndag 12 juli 2015

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt taler.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt taler. Til venstre med hvid skjorte og blå jakke med lyseblåt visitkort er det Vejdirektoratets anlægschef, Jens Holmboe. Forrest de fire borgmestre fra hhv Ballerup, Egedal, Albertslund og Frederikssund kommuner

Vil du gerne læse mere om både Etape 2 og Etape 3 – der er det sidste og store “missing link” til Frederikssund – så kan du læse mere på Vejdirektoratets hjemmeside:

l