STORSTRØMSBROEN [2015 ->]

I maj 2015 blev jeg tilknyttet Storstrømsprojektet, hvor jeg pt. arbejder som in-house konsulent for Vejdirektoratet. Jeg kom ind i en spændende periode, lige før anlægsloven blev vedtaget og hvor udbudsmaterialet skulle skrives færdigt inden udbuddet. En af min første opgaver var derfor at være med til at gennemgå og kommentere SB’en, tegningerne og ikke mindst de fagspecifikke SAB’er og være med til at styre udbuddet. 

Den nye bro skal erstatte den eksisterende Storstrømsbro fra 1937, der dels er nedslidt og dels ikke kan leve op til kravene til togtrafikken for den kommende Femern-forbindelse til Tyskland.

Storstrømsbroen bliver Danmarks 3. største bro med en længde på omkring 4 km. Broen bliver udført som en skråstagsbro med en 100 m høj pylon og får en gennemsejlingshøjde på 26 m. Tværprofilet bliver 24 m bredt med en kombineret gang/cykelsti, 2 kørespor og 2 jernbanespor:

Storstrømsbroen – Danmarks måske smukkeste bro – set ind mod Masnedø. Klik her  for at få vist Vejdirektoratets flotte visualisering af hele broprojektet [varighed 3:36]

Projektet med en bevilling på kr. 4,2 mia. fik i starten af juli 2016 politisk “Go” for at blive udbudt med en færdiggørelse i 2022.

Projektet – der foruden selve broen også består af det meste af landanlæggene på både Masnedø og Falster – er udbudt som en totalentreprise. Fem europæiske konsortier blev prækvalificerede, men da det ene trak sig, var der fire tilbage til at afgive tilbud. I det ene konsortium var der dansk islæt ved Per Aarsleff A/S og Rambøll A/S som henholdsvis entreprenør og rådgiver.

Udbuddet foregik som en såkaldt “konkurrencepræget dialog”, hvor de bydende fik mulighed for at præge det endelig udbud. 

Mandag 23 oktober 2017, offentliggjorde Vejdirektoratet det samlede resultat af de tekniske evalueringer og de tilbudte priser: Det blev det italienske konsortium bestående af Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit, der med en god teknisk løsning og en pris på 2,057 mia. kr. skal bygge broen.

Der har været skrevet mange forskellige artikler i forbindelse med offentliggørelsen. Blandt andet denne fra Ingeniøren, som desuden giver en god beskrivelse af den tekniske udførelse:

 

Du kan læse meget mere om broen og projektet på Vejdirektoratets hjemmeside:


 

Du kan også læse mere i den lille 2-sides folder eller i den udførlige VVM-rapport:

Folder-Forside   VVM-Forside