Posts Tagged ‘cykelsti’

Grønne cykelstier – der stadig er sorte

Posted on: november 28th, 2020 by ythat No Comments

Overalt i landet efterspørges der flere cykelstier. Men ofte falder projektet på grund af økonomien. Læs her, hvordan du kan projektere en bæredygtig cykelstibelægning til den halve pris ved at benytte genbrugsprodukter og spare på asfalten. Samtidig sparer du masser af grusressourcer og CO2.

En cykelstibelægning er traditionelt opbygget af et lag bundsikringsgrus, et lag stabilt grus og to lag asfalt. Foruden at være dyr er den således også meget ressourceforbrugende. Så selv om cykeltransport er grøn, er cykelstier – også miljømæssigt – sorte. Helt sorte. I forhold til den trafikbelastning cykelstierne udsættes for, er miljøbelastningen fra det grus og den asfalt de traditionelt opbygges af, eksorbitant sammenlignet med en vej til biler :0(

Men sådan behøver det ikke at være :0) Læs artiklen herunder – som også blev bragt i Trafik & Veje 2020-11 – og lad dig inspirere (klik på forsiden for at åbne linket til artiklen):

Er du rådgiver, så vær opmærksom på, at det bør være bygherren, der tager ansvaret for den belægning I beslutter at udføre, da det er ham, der tager den økonomiske gevinst.

En af mine kollegaer havde en kommentar, der gik på hvordan man sikrer jævnheden af cykelstien. Det er jo rigtigt, at når man kun udlægger et lag asfalt, har man ikke to muligheder for at rette op på en eventuel ujævn “bund”. Derfor skal man være mere omhyggelig med jævnheden af det ubundne bærelag hvad enten det består af stabilt grus, knust asfalt, slagger eller andet. Men specielt med dagens GPS-udstyr, burde det være muligt. Selv den forsøgsstrækning – også med kun ét lag asfalt – jeg fik udført for mere end 20 år siden uden brug af GPS (se artiklen) fremtræder meget jævn.