Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er ingen garanti mod fejl. Men ved at bruge nogle få ekstra ressourcer på fx en fokuseret gennemgang af udvalgte fagområder, får man en høj grad af sikkerhed for at informationerne på tegningerne og i SB, SAB, TAG og TBL er korrekte, overensstemmende, tilstrækkelige og éntydige. Således reduceres risikoen for at bygherren vil opleve  ekstraudgifter eller forlængelse af tidsplanen.  Så uanset om du er bygherre, rådgivende ingeniør eller landskabsarkitekt, vil en KS af dit projekt være en rigtig god investering.

Traditionelt udføres kvalitetssikring af et projekt “in-house” – men det giver rigtig god mening at lægge det ud til en eksterne part: du får friske øjne til at gennemgå projektet, som vil se på det uden at være “belastet” af forudgående viden. Sørg for at læg kvalitetssikringen ind i tidsplanen, og hvad der er lige så vigtigt: definer hvilket stade projektet skal være på, før du sender det til kvalitetssikring.

Kontakt mig for at drøfte hvorledes jeg bedst kan bidrage på dit projekt. Omfanget af den valgte kvalitetssikring afhænger af flere forhold som fx projektets størrelse og kompleksitet eller projektets økonomi og tidsplan. Aftalen kan enten baseres på en fuld gennemgang af udvalgte dokumenter eller dele af dem. Det kan også være en aftale om at bruge et fast antal timer med fokus på bestemte dokumenter eller faglige emner.

Tilsyn og projektering