Ekstraarbejder – Hvad løber de op i?

Posted on: september 24th, 2014 by ythat No Comments

Hvordan prognosticeres værdien af ekstraarbejderne under udførelsen?

Ekstraarbejder udgør ofte den største usikkerhed for et budget. Det er derfor af afgørende betydning på så tidligt et tidspunkt som muligt at kende summen af ekstraarbejderne ved entreprisens afslutning.

Men hvordan gør man det? Det findes der mange forskellige bud på.

Mit bud er en metode, der kræver en minimal indsats, er hurtig, personuafhængig og ikke mindst – og det er selvfølgelig en påstand – mere præcis end noget andet jeg har oplevet.

Metoden baserer sig på to ting: en kurve og et tal. Kurven er i udgangspunktet betalingsplanen, der ofte er en form for S-kurve. Tallet er værdien af de udførte ekstraarbejder i forbindelse med hver acontobegæring. Derfor er det vigtigt at entreprenøren får opgjort ekstraarbejderne og får fremsendt regninger på dem løbende og sørge for at ingen ”hænger”. Også for entreprenøren selv, vil det være en fordel løbende at få opgjort og fremsendt regninger, som grundlag for sin økonomistyring.

Metoden antager at værdien af de udførte ekstraarbejder til et givet tidspunkt, er ligefrem proportional med værdien af de udførte kontraktarbejder. Således kan man fremskrive værdien af de udførte ekstraarbejder på et givet tidspunkt i forhold til betalingsplanen og få et rigtig godt bud på værdien af ekstraarbejderne ved entreprisens afslutning. I starten vil slutværdien være behæftet med en relativ stor usikkerhed, men i løbet af kort tid, vil værdien blive meget præcis.

Fig. 4 S-kurve

Herover ses en betalingsplan i form af en S-kurve. Kurven er grundlaget for prognosticeringen af ekstraarbejderne.

Vil man gøre det mere nøjagtigt, kan man korrigere kurven ud fra hvornår fx jordarbejderne udføres (typisk mange ekstraarbejder i forhold til beløbet) og fx asfaltarbejder (typisk få ekstraarbejder i forhold til beløbet).

Når kurven først er opstillet, er metoden automatisk, den er hurtig, den er personuafhængig – og specielt ved en større anlægsportefølje med mange entrepriser – vil metoden være mere sikker end alt andet.

Jeg hjælper meget gerne til med opstilling af kurven for dit projekt og kommer gerne ud i din organisation og fortæller mere om baggrunden for metoden og hvordan den bedst anvendes.


 

Leave a Reply

 

Seneste indlæg

Kategorier